як скласти б≥бл≥ограф≥чний список

Ѕ≥бл≥ограф≥чний список - нев≥д'Їмна частина будь-€кого серйозного письмового прац≥, будь то докторська дисертац≥€ або студентська курсова. як правильно скласти б≥бл≥ограф≥чний список використаноњ л≥тератури, щоб ваша робота була визнана грамотноњ в ус≥х в≥дношенн€х?
як скласти б≥бл≥ограф≥чний список
≤нструкц≥€


1
Ѕ≥бл≥ограф≥чний список - це список джерел з даного питанн€, €кий будуЇтьс€ за принципами б≥бл≥ограф≥чного опису. ѕ≥д б≥бл≥ограф≥чним описом розум≥Їтьс€ перел≥к короткоњ, але важливоњ ≥нформац≥њ про книгу, журнал≥, статт≥, ≥ншому матер≥ал≥ у вигл€д≥ спец≥ального посиланн€.
ќпис оформл€Їтьс€ в≥дпов≥дно до вимог √ќ—“ 7.1-2003 ЂЅ≥бл≥ограф≥чний запис. Ѕ≥бл≥ограф≥чний опис: «агальн≥ вимоги та правила складанн€ ї.
2
«а вимогами цього стандарту допускаютьс€ к≥лька способ≥в побудови б≥бл≥ограф≥чного списку: алфав≥тний, хронолог≥чний, систематичний та ≥нш≥.
¬ алфав≥тному списку пр≥звища автор≥в ≥ заголовки публ≥кац≥й розташовуютьс€ в сувор≥й алфав≥тному пор€дку (джерела ≥ноземною мовою перераховуютьс€ п≥сл€ перел≥ку вс≥х видань на мов≥ роботи).
¬ хронолог≥чному списку джерела розташовуютьс€ по роках публ≥кац≥й.
—истематичний спос≥б побудови списку припускаЇ перерахуванн€ л≥тератури за галуз€ми знань, важливим проблемам рукописи, тематичними рубриками ≥ т.д. ƒжерела загального характеру рекомендуЇтьс€ об'Їднувати в окремий розд≥л.
3
≈лементи б≥бл≥ограф≥чного опису в≥докремлюютьс€ один в≥д одного ”–« - умовними розд≥ловими знаками. ƒо них в≥днос€тьс€: двокрапка, одинарна коса риска, подв≥йна коса риска, крапка ≥ тире.
4
Ќаведемо приклади повних опис≥в - а) книги ≥ б) журнальноњ статт≥:
а) гран≥т, Ќ.ј. ѕокупцев≥ про плодах ≥ овочах / Ќ.ј.√ранев. 2-е вид, перероб. ≥ доп. -ћ .: Ђ≈ ќЌќћ≤ јї, 1983.- 95с.- б) «ахаров, ¬.¬. омпьютерние технолог≥њ в економ≥чному ≥ б≥знес-осв≥т≥ [“екст] /¬.¬.«ахаров//Ѕ≥знес-образован≥е.-1997.- є 2 (3). - —.66-71.¬ короткому б≥бл≥ограф≥чному опис≥ додатков≥ в≥домост≥ (про назву, про видавництво, к≥льк≥сть стор≥нок) опускаютьс€.
ѕриклад: гран≥т, Ќ.ј. ѕокупцев≥ про плодах ≥ овочах. 2-е вид., ћ., 1983.


”вага, т≥льки —№ќ√ќƒЌ≤!