як оформити журнал в списку л≥тератури

—писок л≥тератури - один з розд≥л≥в науковоњ роботи. ” ньому вказують вс≥ б≥бл≥ограф≥чн≥ матер≥али, €к≥ були використан≥ при написанн≥ роботи. ѕор€док оформленн€ списку л≥тератури регулюЇтьс€ в≥дпов≥дними √ќ—“. ќдин з вид≥в джерел - статт€ в журнал≥. як же правильно оформити њњ у списку л≥тератури?
як оформити журнал в списку л≥тератури
¬ам знадобитьс€
  • - вих≥дна статт€;
  • - текстовий редактор;
≤нструкц≥€
1
ѕеред тим €к занести статтю в список л≥тератури, перев≥рте, чи Ї на нењ посиланн€ в текст≥ роботи. ѕам'€тайте, що в список л≥тератури можна вносити т≥льки т≥ джерела, на €к≥ ви посилаЇтесь в текст≥.


2
ѕершим д≥лом на засланн≥ вкаж≥ть список автор≥в, з пр≥звищами та ≥н≥ц≥алами. якщо у створенн≥ статт≥ брало участь до трьох автор≥в, то можна перерахувати њх ус≥х. якщо њх було б≥льше трьох, то п≥сл€ першого напиш≥ть Ђта ≥н.ї. ÷е стосуЇтьс€ ≥ статей ≥ноземних автор≥в, Ђта ≥н.ї ” такому випадку зам≥нюЇтьс€ на латинське et al. ™ думка, що цей вираз необх≥дно вид≥л€ти курсивом, але допускаЇтьс€ ≥ в≥дсутн≥сть вид≥ленн€.
3
ѕот≥м напиш≥ть повну назву статт≥. Ѕудьте уважн≥, дотримуйтесь орфограф≥ю ≥ пунктуац≥ю автора. якщо наприк≥нц≥ назви статт≥ варто запитальний або знак оклику, то його потр≥бно проставити ≥ в б≥бл≥ограф≥чному опис≥. ¬ ≥ншому випадку н≥€кого знака не ставитьс€. ѕ≥сл€ назви статт≥ поставте дв≥ похил≥ риски (//).
4
¬каж≥ть, в €кому журнал≥ була видана ц€ статт€. ” ц≥й частин≥ б≥бл≥ограф≥чного опису допускаютьс€ загальноприйн€т≥ скороченн€.
5
ƒал≥ сл≥д р≥к випуску журналу.
6
¬каж≥ть номер тому (€кщо такий Ї) та номер випуску журналу.
7
ƒодатково можна вказати номери стор≥нок, на €ких в цьому журнал≥ знаходитьс€ ц€ статт€.
8
ѕриклади оформленн€ статей з журнал≥в в списку л≥тератури:
Lei Z. et al. Culture and neural differentiation of rat bone marrow mesenchymal stem cells in vitro // Cell Biology International. - 2007. - V.31. - P.916-923.
¬≥кторов ≤.¬. —товбуров≥ кл≥тини мозку ссавц≥в: б≥олог≥€ стовбурових кл≥тин in vivo та in vitro // »звести€ јЌ. —ер≥€ б≥олог≥ческа€.- 2001.- є 6.- C. 646-655.


”вага, т≥льки —№ќ√ќƒЌ≤!