Як написати введення в курсовій

Часом написати введення в курсовій роботі буває складніше, ніж підготувати саму роботу. Необхідність самостійно придумати 2-3 сторінки тексту вганяє деяких людей в ступор. Однак написати введення в курсовій роботі не складно, якщо правильно визначити його структуру, і заздалегідь знати, про що писати.
Написати введення в курсовій роботі буває складніше, ніж підготувати саму роботу
Інструкція
1
Вступну частину введення починайте з загальних слів, що стосуються існуючого стану справ в тій сфері знань, проблеми якої висвітлює курсова робота. Вступ має виступати логічним початком розповіді і плавно підводити до думки про те, що обрана тема курсової є актуальною.
2
Актуальність обраної теми виділяється особливо. Вкажіть необхідність рішень існуючих проблем, до яких ви приходите в курсовій роботі, і позитивні результати, до яких ці рішення можуть привести. Використовуйте шаблонні звороти мови, наприклад: «Актуальність обраної теми обумовлена тим, що ...».
3
Часто у вимогах до курсової роботи потрібно вказати суб'єкт і об'єкт дослідження. Визначення об'єкта і суб'єкта часто викликає плутанину. Суб'єкт - це той, хто виробляє дію. Об'єкт - той, над ким це дія проводиться.
4
Мета написання роботи - наступний етап введення в курсовій. Формулювання цієї частини тексту зазвичай починається словами «Метою даного дослідження є ...». Метою курсової роботи найчастіше пишуть:

• «пошук і визначення ефективних шляхів вдосконалення ...»• «аналіз і визначення перспектив розвитку ...»

Існують також і інші формулювання, загальний зміст яких зводиться до пошуку можливостей вдосконалення сформованої системи знань у тій чи іншій галузі.

5
Після визначення мети переходять до завдань дослідження. Використовувана формулювання може бути такою: «Для досягнення поставленої мети нами визначені наступні завдання дослідження». Самі завдання перераховуються нижче нумерованим або маркованим списком. Тут допустима наступна взаємозв'язок. Кожне завдання дослідження відповідає назві окремого підпункту глави курсової. Таким чином, кількість завдань буде завжди приблизно збігатися із загальною кількістю підпунктів в роботі.
6
Іноді у введенні в курсовій потрібно вказати методи дослідження, які використовувалися при написанні роботи. Наприклад, порівняльний, аналітичний, монографічний та інші.
7
На завершення введення вказується кількість малюнків і таблиць, використаних у роботі, кількість джерел зі списку літератури, кількість додатків, а також іноді загальна кількість сторінок дослідження.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!