Як написати звіт по виробничій практиці

Виробнича практика проводиться перед останнім роком навчання у ВУЗі і вважається переддипломної. На її основі студент згодом вибирає тему і пише дипломну роботу. Це говорить про те, що звіт про виробничу практиці - Важливий документ, що дозволяє провести підготовчу роботу і зібрати економічні, аналітичні та статистичні матеріали, які будуть використані при написанні диплома.
Як написати звіт по виробничій практиці
Інструкція
1
Спільно з керівником практики, призначеним від підприємства, розробити та затвердити календарно-тематичний план виробничої практики. Обговоріть з ним план вашого звіта і проконсультуйтеся з питань, що збираєтеся відобразити в звіте.


2
У вступі розкажіть про мету проходження практики та завдання, які були поставлені перед вами керівниками від кафедри і від підприємства.
3
Дайте коротку характеристику підприємству, де ви проходите виробничу практику. Опишіть обсяг і тип виробництва та підприємства, профіль його діяльності, організаційну структуру, технологічні особливості, особливості діяльності та функціонування даного підприємства в конкретних економічних умовах.
4
Опишіть методи управління підприємством, методики економічного аналізу. Відобразіть розробку і використання нових технологій, а також заходи, що вживаються керівництвом щодо поліпшення діяльності даного підприємства.
5
Розкажіть про асортимент продукції, що випускається, періодичності його оновлення. Наведіть найважливіші показники організаційно-технічного рівня виробництва. Опишіть технології та обладнання, які використовуються на ньому. Дайте оцінку спеціалізації, кооперування, ступеня використання проектних потужностей. Розкажіть про взаємодію з постачальниками і замовниками, покупцями, відобразіть наявність прямих домовленостей.
6
Дайте опис і оцінку організації роботи підприємства, структури облікового апарату, організації системи документообігу. Розкажіть про застосування форм і методів обліку, дії системи внутрішнього контролю. Оцініть зміст і методи статистичної та аналітичної роботи на підприємстві, розкажіть про підрозділ, який нею займається.
7
Зробіть висновки про виконану роботу. Сброшюруйте звіт, підпишіть його у керівника практики від підприємства, отримаєте його оцінку і не забудьте завірити підпис печаткою підприємства.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!