Як писати дослідження

Дослідження - Це пошук відомостей з якої-небудь проблеми, які повинні бути відповідним чином оформлені. Написати дослідження - це означає узагальнити вивчений вами матеріал і зробити певні висновки. Дослідження передбачає і проведення вами власних експериментів. В результаті у вас вийде наукова робота.
Пишемо дослідження
Інструкція
1
Дослідження може бути реферативних і науковим.
Для написання реферату необхідно проаналізувати різні точки зору з вашої теми.
Після аналізу літературних джерел, уявіть свою точку зору на проблему.
2
Для науково-дослідної роботи вам буде потрібно вивчити документальні джерела, як опублікування, так і не опубліковані. Цінність даного дослідження в тому, що ви пропонуєте нові факти, теоретичні докази і т.п.


3
Будь-яке дослідження повинно мати чітку структуру: вступ, текст дослідної роботи, висновок, список використаної літератури, додатки.
4
У вступі необхідно обґрунтувати актуальність вашої теми. Сформулюйте цілі та завдання. Вкажіть, які хронологічні рамки охоплює дослідження. Зробіть короткий огляд літератури, на підставі яких написана ваша робота.
5
Текст дослідної роботи повинен відповідати вашій темі, намагайтеся дотримуватися часові рамки, які були заявлені вами у вступі.
Чи не приводите в роботі загальновідомі факти, які можуть затулити те нове, що ви відкрили в своєму дослідженні. Акцентуйте увагу на цікавих і нових фактах. Виклад тексту має бути послідовним і логічним.
6
У висновку зробіть висновки з дослідження, які повинні відповідати поставленим у вступі цілям і завданням.
7
У списку використаної літератури вкажіть всі книги, які були використані при написанні роботи. Джерела розташовуйте в алфавітному порядку, вказуючи вихідні дані.
8
Додатки пов'язані з текстом наукової роботи і повинні включати: малюнки, графіки, таблиці. По тексту робіть посилання на додатки.
9
Приблизний план написання дослідження.
1. Визначення теми вашого дослідження.
2. Забезпеченість літературою та джерелами. Який аспект теми погано вивчений.
3. Формулювання мети і завдань дослідження.
4. Складання робочого плану.
5. Аналіз літератури.
6. Чорновий варіант тексту роботи.
7. Оформлення структури дослідження.
8. Остаточний варіант роботи.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!