Як оформити список літератури в дипломі

Диплом, який ви пишете по завершенні освіти у ВНЗ - показник того, наскільки ви успішно можете втілити отримані знання в життя. Зазвичай основою його є ті прикладні знання та вміння, які ви набули під час виробничої практики, але теоретична їх підоснова, її осмислення також є важливою частиною дипломної роботи.
Як оформити список літератури в дипломі
Інструкція
1
При написанні дипломної роботи ви обов'язково зіткнетеся з необхідністю вивчення теорії тих процесів, явищ і технологій, які будуть викладені в практичній частині диплома. Працюючи з науковою інформацією та літературою, зручно відразу в тексті робити посилання на неї. Звідти листок паперу або створіть комп'ютерний файл у текстовому форматі, де кожному літературному чи інформаційного джерела, який ви вважаєте за потрібне згадати в тексті дипломної роботи, буде присвоєно свій унікальний номер, який і буде вказаний в тексті як посилання.


2
Озаглавьте першу сторінку аркуша або файлу «Список використовуваної літератури», Записи в ньому нумеруються і розташовуються в порядку зростання. Робіть записи з вихідними даного кожного літературного або інформаційного джерела правильно, щоб потім не втрачати час на його перероблення.
3
Якщо джерело монографія, написана одним автором, то після порядкового номера пишіть його прізвище, ініціали та, через кому, назва наукової праці без лапок. Після цього поставте крапку і тире, а за ними вкажіть місто, де дана праця виданий, поставте двокрапку і напишіть найменування видавництва, рік видання і кількість сторінок.
4
Якщо авторів декілька, але не більше трьох, то спочатку вкажіть прізвище та ініціали першого, потім назва праці, після якого поставте знак «/» і перерахуйте прізвища та ініціали всього авторського колективу. Решта вихідні відомості вказуються так само, як і в першому випадку. Якщо кількість авторів більше трьох, то спочатку вкажіть назву джерела, а співавторів перерахуйте, поставивши після нього знак «/». У тому випадку, якщо співавторів більше п'яти, допускається вказати тільки прізвище та ініціали першого, після чого поставити «та ін.».
5
Якщо ваш джерело - стаття в якомусь журналі, то його опис буде складатися з двох частин. У першій вкажіть прізвище та ініціали автора і назву статті, потім, після знака «//» вкажіть назву джерела, рік і місяць його видання, сторінки, на яких стаття надрукована.
6
Якщо посилання на матеріали конференції, то спочатку напишеться ім'я автора, назва статті, після двокрапки вкажіть назву збірника та найменування конференції, місто, видавництво, рік, кількість сторінок.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!