Як оформити науково-дослідну роботу

Будь студентський праця повинна задовольняти загальним вимогам щодо написання науково-дослідницьких робіт. Крім вимог до змісту, актуальності та обгрунтованості висновків, важливе значення має правильне оформлення роботи.
Як оформити науково-дослідну роботу
Інструкція
1
Текст науково-дослідної роботи не повинен містити стилістичних, орфографічних і граматичних помилок. Загальний обсяг основної частини роботи повинен бути не більше 30-35 сторінок. Текст друкуйте через 1,5 інтервалу, розмір шрифту 14. Сторінки нумеруйте арабськими цифрами. Номер ставте в правому верхньому куті.
2
Основні схеми, таблиці та графіки розміщуйте по ходу викладу. Додаткові матеріали розмістите в додатку. Таблиці нумеруйте послідовно арабськими літерами в межах розділу. При перенесенні частини таблиці на наступний аркуш пишіть слово «продовження».


3
Виконуйте однаковий спосіб посилань на джерела. Пряме цитування повинно полягати в лапки.
4
На титульному аркуші зверху вкажіть організацію, де виконана ваша науково-дослідна робота. Посередині аркуша напишіть назву вашої теми, вказавши тип науково-дослідної роботи (диплом, курсова робота). Нижче праворуч прізвище, ім'я та по батькові, науковий керівник - П.І.Б. посада, звання. Внизу титульного листа поставте місце проведення роботи і рік. Зразок точної форми візьміть у методиста вашої установи. Оформіть зміст. Кожен розділ із зазначенням номера сторінки.
5
Далі слід введення, в якому сформулюйте актуальність, мету і завдання дослідження. Вкажіть методи дослідження, які були використані при написанні. Знайомство з введенням дозволить скласти уявлення про тему вашої роботи.
6
Основна частина науково-дослідної роботи повинна відображати: обгрунтованість обраного напрямку дослідження, метод вирішення поставленого завдання, характер і зміст виконаних досліджень, їх відповідність мети. Кожну главу починайте з нової сторінки.
7
Висновок містить короткі висновки за результатами ваших досліджень і пропозиції для їх практичного використання.
8
Додаток почніть з нового аркуша. Вкажіть вгорі праворуч слово «додаток». Додаток повинен мати заголовок. Нумерація сторінок наукової роботи і додатки повинна бути наскрізною.
9
Список використаної літератури оформите за алфавітом прізвищ авторів.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!