як оформити список л≥тератури з госту

 урсова робота - це р≥зновид науковоњ роботи, €ка покликана закр≥пити в учн€ матер≥ал за одн≥Їю з проф≥льноњ дл€ його спец≥альност≥ дисципл≥н≥.  урсова робота, €к правило, виконуЇтьс€ не част≥ше, н≥ж раз на семестр. Ѕудь курсовоњ роботи пред'€вл€ютьс€ певн≥ вимоги, €к≥ зазначен≥ в √ќ—“ 7.1-2003, √ќ—“ 7.80-2000, √ќ—“ 7.82-2001, √ќ—“ 7.12-1993, √ќ—“ 7.9-1995. ќкремо в них зазначен≥ вимоги до оформленн€ списку л≥тератури.
ѕриклад оформленн€ списку використаноњ л≥тератури
≤нструкц≥€
1
Ќеобх≥дно проконтролювати, щоб вс≥ джерела з≥ списку були вказан≥ в алфав≥тному пор€дку зг≥дно першою л≥терою у автора джерела.  ожен з джерел оформл€Їтьс€ зг≥дно з наступним шаблоном:

ѕр≥звище автора. Ќайменуванн€ джерела: дан≥, що додаютьс€ до найменуванн€ (Ї на титульному аркуш≥ джерела) / авторство- додаткове авторство (чий переклад, хто редактор ≥ т.д.). - ¬≥домост≥ про виданн€ (перевиданн€ це, р≥к повторного виданн€). - ћ≥сто виданн€: ¬идавництво, –≥к. - ќбс€г виданн€. - (—ер≥€).

2
ѕер≥одичн≥ виданн€ (газети, журнали), ресурси мереж≥ Internet розташовуютьс€ в к≥нц≥ списку л≥тератури. ƒл€ пер≥одики ≥снують т≥ ж вимоги до оформленн€, €к≥ наведен≥ в першому кроц≥. ƒл€ ≥нтернет-ресурс≥в треба вказувати не т≥льки сама адреса сайту (http: //пр≥мер.ru), але ≥ та стор≥нка сайту з даного сайту, зв≥дки були вз€т≥ дан≥ (http: //пр≥мер.ru/стран≥ца1/стран≥ца2).


”вага, т≥льки —№ќ√ќƒЌ≤!