як скласти список л≥тератури

Ѕудь науково-досл≥дна робота, будь то шк≥льний реферат або докторська дисертац≥€, повинна м≥стити в €кост≥ додатку список л≥тератури, €ка згадуЇтьс€ в ц≥й прац≥. ÷ей систематизований список використаних джерел ще називаЇтьс€ б≥бл≥ограф≥Їю. «а цим списком будь-€ка людина зможе в≥дшукати зац≥кавили його виданн€, на €к≥ автор посилаЇтьс€ в своњй прац≥. ƒл€ того щоб правильно скласти список л≥тератури, треба знати ≥снуюч≥ дл€ вс≥х ч≥тк≥ правила його написанн€.
як скласти список л≥тератури
≤нструкц≥€
1


ƒл€ зручност≥ пошуку та ≥дентиф≥кац≥њ кожен л≥тературне джерело у списку маЇ св≥й номер, €кий ≥ вказуЇтьс€ в посиланн€ всередин≥ тексту роботи. Ќомера в списку розташовуютьс€ в пор€дку зростанн€.
2
якщо у л≥тературного джерела к≥лька автор≥в, але не б≥льше трьох, перед назвою вказуйте т≥льки першу пр≥звище, пот≥м ≥н≥ц≥али. ѕот≥м напиш≥ть повну назву прац≥, за ним поставте знак "/" ≥ перерахуйте тепер уже вс≥х автор≥в. як правило, в цьому списку спочатку ставл€тьс€ ≥н≥ц≥али, а пот≥м вказуЇтьс€ пр≥звище автора. ”точн≥ть правильн≥сть написанн€ в самому документ≥.
3
якщо у документа б≥льше трьох автор≥в, то його опис почн≥ть з назви, а повний список сп≥вавтор≥в вкаж≥ть п≥сл€ знака "/". якщо њх багато, то опис можна скоротити, вкаж≥ть першу стоњть на обкладинц≥ пр≥звище з ≥н≥ц≥алами, п≥сл€ чого напиш≥ть Ђта ≥н.ї
4
ѕ≥сл€ вказ≥вки автор≥в та назви л≥тературного джерела ставитьс€ крапка ≥ тире, за €кими сл≥дують: м≥сце виданн€ ≥з зазначенн€м м≥ста, де книга була видана, найменуванн€ видавництва ≥ року виданн€, к≥льк≥сть стор≥нок у книз≥ ≥ к≥льк≥сть ≥люстрац≥й (це, звичайно, можна д≥знатис€ на останн≥й стор≥нц≥ книги).
5
якщо ви описуЇте статтю, розм≥щену в €кому-небудь журнал≥, то це опис маЇ складатис€ з двох частин. ” перш≥й необх≥дно вказати автора та назву роботи, а в друг≥й - назва джерела, р≥к ≥ м≥с€ць його виданн€. ћ≥ж цими частинами сл≥д поставити знак "//".


”вага, т≥льки —№ќ√ќƒЌ≤!