Як скласти рішення суду

Рішення суду - Це підсумковий документ розгляду справи. У ньому мають бути об'єктивно, достовірно, в повному обсязі відображені доводи позивача, заперечення відповідача, оцінка їх судом, мотиви прийняття або неприйняття таких доводів. Будь-яке рішення складається з наступних частин:
Як скласти рішення суду
Інструкція
1


Вступна частина рішення складається з: дати оголошення резолютивної частини, дати виготовлення рішення в мотивованій вигляді (ця дата не може бути пізніше п'яти робочих днів після оголошення), місце прийняття, номера справи, по якій виноситься судовий акт, назви суду та прізвища судді, а також те, що рішення винесено ім'ям Російської Федерації. Тут же вказують на явку сторін.
2
Описова частина містить перелік фактичних обставин справи, виклад позиції позивача і відповідача. Тут повинні бути відображені всі вимоги, докази та пояснення позивача, викладені в позовній заяві, протоколі судового засідання. Заперечення відповідача фіксуються у відгуку на позов, в письмових та усних поясненнях. Описова частина починається словами: суд встановив.
3
У мотивувальній частині суд дає оцінку обставинам, доводам сторін, вказує норми закону, якими керується при прийнятті рішення.
4
Резолютивна частина містить інформацію про те, що конкретно суд вирішив, тобто: стягнути кошти, зобов'язати вчинити певні дії тощо. По кожному вимогу позивача слід вказати задоволено воно чи в ньому відмовлено. Сенс має бути зрозумілим, виключати подвійне тлумачення при виконанні рішення. Також вказується на розподіл судових витрат між сторонами, тобто, з кого і в якому розмірі стягнута держмито та інші витрати.
5
У висновку - інформація про термін вступу в силу даного акту і порядок її оскарження.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!