як заповнити книги обл≥ку доход≥в ≥ витрат

 нига обл≥ку доход≥в ≥ витрат Ї податковим рег≥стром, що забезпечуЇ правильне обчисленн€ Їдиного податку. ѕлатникам Їдиного податку, що застосовують ”—Ќ, необх≥дно враховувати доходи ≥ витрати, використовуван≥ дл€ обчисленн€ податковоњ бази дл€ розрахунку податку та заповненн€ книги обл≥ку доход≥в ≥ витрат.  ниги можна вести на паперовому нос≥њ, вручну або в електронному вигл€д≥.
як заповнити книги обл≥ку доход≥в ≥ витрат
≤нструкц≥€
1
ѕлатники податк≥в, що використовують паперовий нос≥й, спочатку повинн≥ прошнурувати книгу, пронумерувати њњ стор≥нки, вказати загальне число стор≥нок ≥ запевнити цей напис п≥дписом ≤ѕ або кер≥вника орган≥зац≥њ та печаткою. ѕот≥м оформлену книгу надайте до податкового органу, де поставл€ть у н≥й п≥дпис ≥ печатку. ƒал≥ приступайте до заповненн€ книги.


2
ѕлатникам податк≥в, пров≥дним книгу в електронному вигл€д≥, треба знати наступне. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ зв≥тного пер≥оду (календарного року) платники податк≥в зобов'€зан≥ роздрукувати книгу, пронумерувати ≥ прошнурувати њњ, вказати загальну к≥льк≥сть стор≥нок ≥ так само зав≥рити п≥дписом ≥ печаткою.
3


¬с≥ господарськ≥ операц≥њ записуйте в книз≥ щодн€ або в день њх зд≥йсненн€. ѕ≥дставою служать дан≥ первинних документ≥в. ѕор€док веденн€ книги на паперових нос≥€х при зд≥йсненн≥ помилок допускаЇ њх виправленн€, €кщо вони обірунтован≥, п≥дтверджен≥ п≥дписом, вказана дата њх внесенн€, та зав≥рен≥ печаткою (за њњ на€вност≥).
4
“епер перейдемо до того, €к заповнити книги обл≥ку доход≥в ≥ витрат. «аповненн€ титульного аркуша зроб≥ть в першу чергу. ” ньому вказуйте, кр≥м вс≥х в≥домостей про орган≥зац≥ю або ≥ндив≥дуальний п≥дприЇмц€, адреса. ћ≥сцем перебуванн€ рос≥йськоњ орган≥зац≥њ вважають м≥сце њњ державноњ реЇстрац≥њ, тому в р€дку "јдреса" вказуйте юридичну адресу.
5
“реба в≥дзначити, що розд≥л ЂIї - Їдиний, €кий заповнюють платники податк≥в, що використовують об'Їктом оподаткуванн€ доходи. ѕлатники податк≥в, €к≥ використовують об'Їктом оподаткуванн€ доходи, зменшен≥ на витрати, дл€ повного заповненн€ розд≥лу ЂIї провод€ть розрахунки, передбачен≥ розд≥лом ЂIIї книги. ” розд≥л≥ ЂIї доходи в≥дображають у день надходженн€ кошт≥в на розрахунков≥ рахунки або в касу, а витрати - п≥сл€ њх фактичного зд≥йсненн€.
6
ќсновними документами, на п≥дстав≥ €ких йде формуванн€ податковоњ бази податку, Ї плат≥жн≥ дорученн€ при безгот≥вкових розрахунках, або прибутков≥ касов≥ ордери при гот≥вкових розрахунках. ” видатках сума Ђвх≥дногої ѕƒ¬ Ї окремим видом, а тому њњ записують до книги обл≥ку окремим р€дком. «битки минулих податкових пер≥од≥в, що перенос€тьс€ на майбутнЇ, в≥дображаютьс€ в розд≥л≥ ЂIIIї, вони робл€ть зменшенн€ податковоњ бази податку.
7
ƒоходи ≥ витрати визначають ≥ в≥дображають у книз≥ обл≥ку окремо за кожний квартал ≥ наростаючим п≥дсумком з початку року п≥сл€ зак≥нченн€ зв≥тного пер≥оду: за I квартал, п≥вр≥чч€, 9 м≥с€ц≥в та р≥к.


”вага, т≥льки —№ќ√ќƒЌ≤!